CampusNet

Et moderne LMS

LMS funktionaliteter

 1. Undervisningsgrupper, Organisationsgrupper, Brugergrupper
 2. Meddelelsessystem
 3. Fildeling
 4. Opgaveaflevering med plagiattjek og Peer Review,
  Et stærkt værktøj til at håndtere aflevering af individuelle eller gruppeafleveringer samt multiple choice opgaver, med mulighed for f.eks. plagiattjek af afleverede opgaver eller scorer-udregning.


Deltagerliste: Viser deltagere i gruppen med kontaktoplysninger og deres rettigheder+roller i gruppen. Rettigheder er
Bruger/Forfatter/Administrator og roller kan fx være Studerende eller Underviser.

Meddelelser: Den primære kommunikationskanal i CampusNet. Alle gruppens medlemmer kan sætte meddelelser op og deltagerne kan vælge om de ønsker at få meddelelserne tilsendt per mail/sms eller blot at se dem i CampusNet.

Kalender: I kalenderen bliver undervisningsskemaet vist i undervisningsgrupperne. Det overføres automatisk fra skemalægningsværktøjet. En del undervisere vælger at skrive dagens program og lektier ind på de enkelte skemablokke. CampusNet indeholder et særskilt modul til udarbejdelse af lektionsplaner, hvor hver lektion kan tilknyttes filer, litteraturreferencer, videoer, mm.. Læs mere om dette under CampusNet til Professionshøjskoler.

Fildeling: Simpel fildeling, hvor undervisere kan lægge filer op til de studerende og oprette hierarkier af mapper. Det er desuden muligt at
importere filer fra andre grupper fx tidligere undervisningsforløb eller undervisernes egne grupper, hvor de opbevarer undervisningsmaterialer.

Fremmøderegistrering: Her kan underviserne krydse af hvem der er mødt op til enkelte undervisningstimer og studerende kan se
registreringerne for dem selv.

Forudsætningskrav: Også kendt som studieaktivitetskrav. Her kan underviserne oprette krav og, afhængig af kravets type, hakke af, notere tekst eller skrive et tal for hver enkelt studerende. De studerende kan se registreringer om dem selv.

Links: Her kan underviser oprette og vedligeholde en link-samling.

Wiki-opsætning: Wikien er en nem og hurtig måde at oprette en meget simpel hjemmeside som enten kan eksponeres internt eller offentligt. Det er kun tilgængeligt for underviserne. Her kan oprettes nye Wiki’er eller tilknyttes Wiki’er fra andre grupper.

Adobe Connect: Underviser kan oprette nye mødelokaler i forskningsnettets Adobe Connect direkte fra CampusNet. Når et mødelokale er oprette via CampusNet vil deltagerne fra CampusNet gruppen automatisk blive overført til Adobe Connect. Udover dette kan værktøjet bruges til fjernundervisning med interaktion, samt muligheden for at optage hele eller dele af sessionen som derefter kan vises via CampusNet.

Administrér: Her kan sættes udløbsdato for gruppen, ændres navn på gruppen mmE-læring

Kvalificerede og nøgternt udvalgte e-læringsværktøjer

 1. Strukturering af undervisningsforløb via lektionsplaner
 2. Flipped Classroom forløb
 3. Spilbaseret læring
 4. Reflektionsforum
 5. Reflektionsportfolio
 6. Studieaktiviteter
 7. Wiki
 8. Peer reviewing

Anbefalede produkter