Digital Eksamen

Digital Eksamen er vores løsning til elektronisk håndtering af eksamener. Alle dele af eksamensprocessen er indarbejdet i løsningen: Fra eksamenstilmeldingen oprettes i det studieadministrative system, henover opsætning af administrator, aflevering af studerende og karakterafgivning af bedømmere. Alle dele i processen håndteres digitalt og brugervenligt.

Arcanic har håndteret Digital Eksamen i over 10 år og gennem denne tid har vi samlet en masse erfaringer op. Alle disse erfaringer er bragt i spil i forhold til Digital Eksamen for at give så brugervenlig og helstøbt en oplevelse.

For administratorer

For administratorer, har vi fokuseret på at gøre opgaven med at sætte en eksamen op så overskuelig som mulig. Der er en myriade af overvejelser administrator skal gøre sig for hver eksamen. Hvilken type eksamen er det? Hvornår er den? Må man aflevere i grupper? Hvem er bedømmerne? Skal studerende være anonyme? Alle disse indstillinger er grupperet intuitivt i Digital Eksamen, så de er til finde. Administrator ved altid, hvad der sker, hvem der har gjort det og hvornår.

For bedømmere

For bedømmere har vi fokuseret på at favne så mange forskellige brugsscenarier som muligt. Nogle bedømmere vil blot ind at afgive karakter og måske uploade eksamensnoter. Nogle bedømmere vil helst bruge deres eget PDF-annoteringsprogram og så uploade noterne direkte til Digital Eksamen. Nogle bedømmere vil annotere direkte i browseren på deres tablet. Bedømmeren får i Digital Eksamen lov at vælge den arbejdsform, han eller hun foretrækker.

For studerende

For studerende har vi fokuseret på at indskrænke muligheden for at lave fejl. Der er kun én vej for studerende i Digital Eksamen, og det er frem mod aflevering. Ingen underlige bokse eller forstyrrende elementer undervejs. Den studerende ved præcis, hvor han eller hun er i afleveringsprocessen, og når den er slut får den studerende en kvittering på skærm og mail. De studerende har rigeligt at tænke på i eksamenssituationen, derfor er Digital Eksamen bevidst gjort slankt og overskueligt for studerende.