Dispensation

Dispensation er et modul der tilbyder håndtering af dispensationer og dispensationsansøgninger.

Dispensation giver uddannelsesinstitutionens personel en enkel måde at behandle indkomne dispensationer på, og sikrer den studerende der søger om dispensation, en overskuelig proces fra ansøgning til behandling og afgørelse.

For de studerende tilbyder systemet følgende:

Nem og gnidningsfri ansøgning om dispensation

Feedback omkring mangler i ansøgning

Adgang til dispensationsafgørelser

For sagsbehandlerne tilbyder systemet følgende:

Overblik over indkomne ansøgninger

Nem deling af sager imellem sagsbehandlere

Enkel opsætning af nye typer af dispensationer, inklusiv tilpasning af vejledning og krav til dokumentation

Mulighed for at sende ansøgning tilbage til ansøger med besked om fejl og mangler

Anbefalede produkter