ITX flex

Ligesom sin storebror, Eksamensfabrikken ITX, skal ITX Flex bruges til at harmonisere studerendes eksamensoplevelse, så alle har lige vilkår i forhold til rettidig udlevering af opgavesæt, eksamenstid og rettidig aflevering. Forskellen er primært, at ITX Flex baseres på Bring-Your-Own-Device-princippet fremfor at blive afviklet på institutionens computere.

En af de primære fokusområder har været at afhjælpe de problemer, man kan have ved udlevering af opgavesæt og aflevering. Her er der typisk betydeligt pres både på internetforbindelsen hos institutionen og afleveringssitet. Dette afhjælpes ved at der kan hentes og afleveres asynkront. Opgavesæt hentes så snart den studerende åbner programmet, men krypteres så det først er tilgængeligt til eksamens start. Aflevering lægges ligeledes i kø, således at den studerende kan skrive helt til deadline og blot trykke aflever umiddelbart før deadline. Afleveringen lagres på computeren og lægges i kø til upload. Afleveringen afhænger altså alene af, hvornår den studerende klikker aflever - ikke hvor hurtigt afleveringen faktisk kan afleveres til serveren, hvilket er forbundet med betydelig usikkerhed, når 5-600 brugere prøver at gøre det samme på præcis samme tidspunkt.

Samtidig med harmonisering af den studerendes oplevelse følger der overvågning af den studerendes computer gennem grabbing af skærmen. Samtidig tager systemet løbende backup af dokumentet så progressionen i dokumentet dokumenteres over tid, og det er muligt at gendanne det, hvis den studerendes computer bryder ned.

  • Samtidig udlevering af opgavesæt
  • Overvågning af computer gennem screenshots
  • Løbende backup af eksamensbesvarelsen
  • Aflevering muligt selvom computeren midlertidigt er offline
  • Skærmgrab hvert x sekund, som kan ses timelapsed.
  • Dump af processer.
  • Udgave til Mac og PC.
  • Online status på studerende for tilsyn.
  • Mulighed for at få statusrapport om eksamen.

Anbefalede produkter