Kursuskatalog

Dette er et modul til digitalisering af kursuskataloget for uddannelsesinstitutioner. Produktet blev udviklet i 2006 og har siden gennemgået flere store revisioner med forbedringer.

Modulet har to dele:

  • For kursusansvarlige og administrativt personale
    Her kan kurser oprettes, redigeres og nedlægges. Alle ændringer sendes gennem et godkendelsesflow. Dette sikrer, at det digitale flow matcher det faktisk flow i organisationen, så arbejdsopgaverne i forbindelse med med kurset varetages de rette steder. Systemet giver dermed maksimalt overblik og gennemsigtighed i kursusudbuddet.


For studerende og andre brugere

  • For studerende er det vigtigste, at det er nemt og intuitivt at fremsøge kurser, der kunne være interessante for en. Blandt søgeresultaterne kan man nemt kunne udvælge det eller de kurser, man vil se nærmere på. På kursusvisningen er der et overblikspanel, hvor man får fakta om kurset såsom længde, udbydelsesperiode og arbejdsbelastning. Ved siden af overblikspanelet er der plads til udførlig beskrivelse af kurset, dets læringsmål og den slags.


Hvordan virker det?

Systemet kommer som udgangspunkt med et stort antal felter til inddatering af kurser. Det er muligt tilrette kursuskatalogets felter, så de matcher institutionens faktiske behov.


Stabilt og gennemprøvet

Arcanics kursuskatalog har i dag over 50.000 brugere i form af studerende, undervisere og administrativt personale på AAU, KEA, DTU, CBS og KU.

Se eksempel: https://kursuskatalog.cbs.dk/search.aspx


Anbefalede produkter