Merit

Merit er et modul der tilbyder håndtering af meritansøgninger.

Merit giver uddannelsesinstitutionen en enkel måde at behandle indkomne meritansøgninger på, og sikrer den studerende der søger merit, en overskuelig proces fra ansøgning til behandling og afgørelse.

For studerende tilbydes

Nem og gnidningsfri ansøgning om forhånds- og endelig godkendelse af merit

Feedback omkring mangler i ansøgning

Adgang til meritafgørelser

For sagsbehandlerne på uddannelsesinstitutionen tilbydes

Overblik over indkomne ansøgninger

Nem deling af sager mellem sagsbehandlere

Mulighed for at videresende dele af meritansøgning til studieledere på ansøgers uddannelse

Mulighed for at redigere ansøgning for ansøger i tilfælde af fejl og mangler

For studieledere tilbydes

Nem adgang til at foretage afgørelser om meritgodkendelser for studerende på egen uddannelse

Mulighed for at se tidligere afgørelser

Anbefalede produkter