ITX

ITX er et system, der kører på Københavns Universitet. Det er en eksamensfabrik, der håndterer størstedelen af de skriftlige stedprøver på KU. Systemet har flere forskellige snitflader - en for it-afdelingen, en for supportere, en for studerende. Her beskrives løsningen ud fra brugsscenarier.


Brugsscenarie: Søren fra It-afdelingen

Søren er ansat i universitetets it-afdeling, og ITX er bare et af systemerne, Søren skal holde i luften.

Søren har ikke mange opgaver med ITX, da der kun er opgaver for ham, når der laves ændringer i udbuddet af hjælpemidler i en eksamensprofil, lokaler eller printere. Alt andet klares af ITX-supporten, da systemet i det daglige kører systemet på de skabeloner.

Skabelonerne, Søren laver, indeholder informationer hvilke hjælpemidler der skal være tilgængelige for de studerende. Det er disse skabeloner, der er grundlaget for rettighedsstyringen af de maskiner, de studerende bruger til eksamen.

Søren kan også administrere infrastrukturen om infrastrukturen på eksamenssystemet. Dette gøres primært i forhold til anskaffelse eller omarrangering af klienter, lokaler og printere og sker ikke særlig tit.

Tiden, Søren sparer ved ikke have daglige arbejdsopgaver med ITX bruger han på de mange andre systemer han varetager for universitetet.


Brugsscenarie: Morten, ITX-supportlederen

Morten arbejder fuld til med ITX og er en nøgleperson i forhold til afvikling af digitale stedprøver. Det er Morten, der varetager den daglige drift. Alt gøres gennem supportinterfacet.

Morten starter dagen med at holde et møde med supporterne i huset, hvor de gennemgår dagens opgaver. Derefter sikrer han sig, infoskærmene er opdaterede.

Typisk grupperes eksamener efter længde for at minimere mængden af forstyrrelser, men der kan være brug for at finjustere brugen af lokalerne. En dag får Morten besked om, at nogle af de studerende skal have ekstra tid, men fordi lokalet skal bruges til et nyt stort hold inden deres frist er nået, så Morten tildeler den ekstra tid til de studerende og flytter de studerende til et andet lokale, hvor de ikke blokerer for det nye hold og ikke bliver forstyrret.

Morten starter lokalets maskiner direkte gennem platformen og tjekker at materialet til eksamen er som det skal være.


Brugsscenarie: Hanne, ITX-supporter

Hanne arbejder fuld tid som supporter. Hun varetager den daglige drift af lokalerne. Ved hver eksamensstart foretager Hanne eller en af de andre en kort introduktion til systemet. Al information ligger også ved computeren, hvis de studerende senere skulle blive i tvivl. De studerende får anvist, hvor de kan finde materiale og dokumentet, der skal afleveres. Dokumentet gemmes automatisk på netværksdrevet, så afleveringen går ikke tabt, selvom brugeren begår fejl.

Typisk hjælper Hanne studerende med at sikre sig, afleveringen er afleveret korrekt. Der kan også være brug for instruktioner til at bruge hjælpemidler såsom tegnepen eller særlige applikationer. I sjældne tilfælde kan der være tekniske problemer med computeren. Hvis det sker finder Hanne en ny plads til den studerende og tildeler ekstra tid efter behov. Det sker alt sammen via en app på Hannes mobile enhed.

Hannes primære funktion er dog at give tryghed til de studerende. Selv hvis man indregner tiden, hvor supporteren blot står til rådighed for de studerende bruges der kun 7 minutters support på hver studerende per prøve.


ITX for studerende

Andreas er studerende. I år skal han for første gang prøve at aflægge en eksamen som stedprøve. Han har på forhånd undersøgt, hvad han skal medbringe, og han er lettet over, han ikke behøver tage sin printer med, men alt udstyret bliver stillet til rådighed.

Anbefalede produkter