Merit

For studerende tilbyder modulet følgende

Nem og gnidningsfri ansøgning om forhånds- og endelig godkendelse af merit

Feedback omkring mangler i ansøgning

Adgang til meritafgørelser

For sagsbehandlerne på uddannelsesinstitutionen tilbyder modulet:

Overblik over indkomne ansøgninger

Nem deling af sager mellem sagsbehandlere

Mulighed for at videresende dele af meritansøgning til studieledere på ansøgers uddannelse

Mulighed for at redigere ansøgning for ansøger i tilfælde af fejl og mangler

For studieledere tilbyder modulet:

Nem adgang til at foretage afgørelser om meritgodkendelser for studerende på egen uddannelse

Mulighed for at se tidligere afgørelser

Anbefalede produkter