Konsulentbistand

Vi yder gerne konsulentbistand til jeres institution, både i form af projektledelse, drift og support, men også konsulentydelser af mere teknisk karaktér.

Vi har oparbejdet erfaringer med en lang række brancherelevante teknologier og produkter. Fra sektorløsninger som fx studieadministrative systemer som STADS og SIS, til standardprodukter fra større softwarefirmaer som fx Microsoft's Active Directory og AD FS.

Ring endelig til os, hvis du står med en nød, der er svær at knække. Vi elsker udfordringer!