Arcanic – Innovative løsninger til uddannelsessektoren

Innovative it-løsninger til uddannelsessektoren

Læs om vores produkter eller Kontakt os og hør mere
01
Digitalisering

Vi digitaliserer jeres arbejdsgange

Hos Arcanic har vi mange års erfaring med at specificere, implementere og efterfølgende drift af digitale løsninger gennem et tæt samarbejde mellem brugerne og kyndige projektledere. Vi har derfor dyb indsigt i digitaliseringen samt optimering af manuelle processer i uddannelsessektoren.

02
Koncept og design

Vi tilpasser løsningen specifikt til jeres behov

Arcanic tilbyder både en bred og anerkendt softwareportefølje, men vi har også stor erfaring med at udvikle nye praksisnære løsninger på baggrund af kundeønsker.
Vi har stor erfaring med de danske uddannelsesforhold og brancherelevante tekonologier, som gør os til eksperter i integration inden for området.

03
Implementering og undervisning

Vi implementerer og uddanner

Som en del af implementeringen tilbyder Arcanic uddannelsesworkshops, der er skræddersyede til netop jeres instutition, da vi ved af erfaring, at en ny digital løsning ofte kan ændre de eksisterende arbejdsgange og processer. Dette hjælper til en effektiv opstart og understøtter en holdbar forandring for både medarbejdere og brugere.

04
Drift og support

Vi står for drift og support

Arcanic har mange års erfaring med at supportere og drifte digitale løsninger i uddannelsessektoren. Efter idriftsættelse og implementering tilbyder Arcanic 1st og 2nd level support på alle løsninger.

Arcanic samarbejder med de største danske uddannelsesinstitutioner