ITX-flex og flex-remote

Som ITX-fabrik benyttes ITX Flex til at harmonisere studerendes eksamensoplevelse, så alle har lige vilkår i forhold til rettidig udlevering af opgavesæt, eksamenstid og rettidig aflevering. Forskellen er primært, at ITX Flex er baseret på et Bring-Your-Own-Device-princip hvor ITX-fabrik afvikles på institutionens computere.

Usikkerheden ved bl.a. at afvikle på de studerendes egne computere (BYOD) og presset på internetforbindelsen håndteres ved at udlevering af opgavesæt og aflevering af besvarelser håndteres asynkront. Opgavesæt hentes så snart den studerende åbner ITX-flex programmet, men krypteres så det først er tilgængeligt ved eksamens start. Aflevering lægges ligeledes i kø, således at den studerende kan skrive helt til deadline og blot trykke aflever umiddelbart før deadline. Afleveringen lagres på computeren og lægges i kø til upload. Afleveringen afhænger altså alene af, hvornår den studerende klikker “aflevér” og ikke hvor hurtigt afleveringen faktisk kan afleveres til serveren, hvilket er forbundet med betydelig usikkerhed, når 5-600 brugere prøver at gøre det samme på præcis samme tidspunkt.

Løsningen er udviklet i samarbejde med bl.a. Københavns Universitet og benyttes bl.a. på Aarhus og Aalborg universitet.

For administratorer giver løsningen en sikkerhed for

  • Samtidig udlevering af opgavesæt
  • Overvågning af studerendes computer gennem screenshots for minimere snyd
  • Skærmgrab hvert x sekund, som kan ses timelapsed.
  • Dump af processer.
  • Udgave til Mac og PC.
  • Online status på studerende for tilsyn.
  • Mulighed for at få statusrapport om eksamen.

For studerende giver løsningen en sikkerhed for

  • Løbende backup af eksamensbesvarelsen i tilfælde af nedbrud af computere (med mulighed for gendannelse)
  For mere information kontakt Arvid Klein Gregersen på arig@arcanic.dk