ITX-fabrik og ITX Mobil

Løsningen understøtter effektivt og sikkert processen for afviklingen af digitale stedprøver fra opsætning, opgaveudlevering, besvarelse, aflevering og – for multiple choice prøver – også bedømmelse. Stedprøver er kendetegnet ved at de foregår på et særligt tidspunkt, i et særligt lokale og under opsyn.

ITX-fabrik har været i brug på Københavns Universitet siden 2007 i deres eksamenshus og håndterer ca. 60.000 afleveringer årligt og er tæt koblet til Arcanics eksamensportal, Digital Eksamen. Løsningen er også i brug, når Advokatsamfundet afvikler deres årlige knapt 600 prøver

For administratorer/bedømmere giver det mulighed for følgende

  • kontrol af hvilke onlineressourcer og hjælpemidler, som de studerende har adgang til
  • automatisk digital opgaveudlevering på fastsat klokkesæt
  • automatisk backup af de studerendes besvarelser hvert minut
  • Automatisk pdf-formattering og aflevering på defineret tidspunkt

For studerende tilbyder systemet

  • enkel og brugervenlig eksamensoplevelse fra opgaven udleveres til besvarelser afleveres
  • digitalt understøttet studentersupport under hele eksamen
  • mulighed for adgang til oploadede noter hvis tilladt
  • adgang til specificerede online ressourcer hvis tilladt
 For mere information kontakt Arvid Klein Gregersen på arig@arcanic.dk