Handlingsplaner

Handlingsplaner er et værktøj som er blevet udviklet sammen med cphbusiness til håndtering og administration af forskellige typer af dispensations-og merit sager særligt rettet mod erhvervsakademierne. Systemet understøtter administratorer, studievejledere og studerende i de arbejdsprocesser, som er knyttet til disse sager og er integreret med sektorens studieadministrative systemer. Systemet tilgås ved at logge ind med brugernavn og password eller via intranettet som single-sign-on.

Eksterne/kommende studerende har mulighed for at logge på via NemID.