Evaluering

Modulet understøtter sikkert og effektivt evalueringer af kurser og eksamener og sikrer samtidigt en høj kvalitet og god svarprocent.

Modulet kan integreres med uddannelsesinsitutionens respektive administrative systemer, Learning Management Systemer (LMS) og/eller kursuskataloger og fødes på denne måde med relevante data. Dette betyder, at evalueringer kan oprettes og afvikles med en høj grad af automatik.

Derudover er der en skarp styring af roller og rettigheder, som sikrer at data og resultater fra specfikke evalueringsskemaer kun vises for relevante brugere og ledelseslag.

Modulet er udviklet i samarbejde med bl.a DTU, KU og Københavns Professionshøjskole og er dermed nøje rettet mod uddannelsessektoren.

For undervisere kan følgende fremhæves

 • mulighed for at tilføje egne skemaer med spørgsmål til de automatisk oprettede skemaer
 • afgøre hvem som adgang til resultaterne af egne skemaer
 • “go”-funktion, så underviseren kan afvikle evalueringen som en del af undervisningen
 • Intuitiv visning af resultater
 • søgning og sammenligning på tværs af evalueringer (som hun har adgang til)
 • notefunktion til evalueringsresultaterne

For studerende kan følgende fremhæves

 • enkel tilgang til evalueringer fx via LMS eller SMS
 • oversigtsside med adgang til tidligere evalueringer
 • notifikationsmail
 • mobilvenlig afvikling
 • adgang til undervisernoter
 For mere information kontakt Anne Oddershede Larsen aola@arcanic.dk