Forudsætningskrav

Værktøjet understøtter muligheden for at stille specifikke og manuelt opsatte krav som forudsætning for at den studerendes kan indstille sig eksamen.

For adminstratorer (typisk studieservervice) tilbyder værktøjet

  • særskilt overblik på tværs af undervisningshold, som gør det enkelt at følge op på eksamensindstillinger.
  • mulighed for at vedligeholde obligatoriske studieordningsbestemte forudsætningskrav, der automatisk distribueres til de relevante undervisningshold.

For underviserne er er mulighed for at kunne udvide paletten af krav udover de sædvanlige opgaveafleveringer og tilstedeværelse

  • Der kan fx sættes krav om øvelser, hvor underviseren ud for øvelse kan markere om den er udført og eventuelt noterer en bedømmelse og en kommentar.
  • Det kan også være krav om, at de studerende skal reflektere over egen læring i form af refleksionsemneord, der kan være tilføjet via et refleksionsforum.

Både for studerende og undervisere giver forudsætningskrav mulighed for at følge med i de studerendes progression og hjælp til vurdering af om den enkelte studerende kan indstille sig til eksamen.

Integration af forudsætningskrav med institutionernes egne LMS’er som fx It’s Learning kan også tilbydes. Desuden kan forudsætningskrav-modulet sættes op til at sende data direkte til STADS/esas for at forenkle den administrative proces.

For mere information kontakt Lars Kampp Zilmer på zlmr@arcanic.dk