Optagelse

Modulet understøtter administrationernes ansøgnings- og optagelsesprocesser ved almindelige optagelsesperioder og fx vinteroptag. Modulet giver de kommende studerende en overskuelig og lettilgængelig indgang til studiet, samlet ét sted.

Løsningen understøtter data fra studieadministrative systemer som esas og STADS, men også fra alternative kilder, som fx MoveOn.

For administratorer giver bl.a. dette mulighed for

  • automatisk import af ansøgere og optagelser fra studieadministrativt system (fx STADS/esas)
  • tilpasning og generering af optagelsesbreve på baggrund af egne word-skabeloner
  • håndtering af optag uden for almindelig optagelsesperiode og internationale studerende
  • kommunikation med ansøgere inkl. indhentning af dokumentation
  • statistik for ansøgerlogins

For studerende giver bl.a. dette mulighed for

  • at få nemt overblik over behandlingen af din ansøgning
  • et sted at modtage relevant information fra administrationen, heriblandt optagelsesbrev
  • at uploade påkrævet dokumentation
  • at uploade foto til studiekort
  • at modtage information om brugerkonto til uddannelsens andre systemer

Løsningen er brugervenlig, både for back-office og for vores brugere og det er superrart, at Arcanic altid reagerer hurtigt på både supportsager og ift. dialog omkring ønsker for udvikling af systemet.

Bente Wibom
Kontorchef for Vejledning og Optagelse, DTU