Digital Eksamen

Løsningen understøtter digitalt og brugervenligt eksamensprocessen lige fra tilmelding, til opsætning, afvikling, aflevering og bedømmelse og er integreret med de forskellige studieadministrative systemer og værktøjer.

Digital Eksamen er udviklet i samarbejde med universiteterne i Danmark og anvendes på 7 af landets 8 universiteter.

For administratorerne er der fokus på lette arbejdsprocessen med opsætning og planlægning af eksamener. Der er mange betingelser og overvejelser knyttet til denne proces, som via Digital Eksamen understøttes så brugervenligt, intiuitivt og praksisnært som muligt. I Digital Eksamen kan der justeres på fx afleveringsformater, gruppeafleveringer, anonymitet og tilgængelige ressourcer.

For bedømmerne er det vigtigt at platformen understøtter de forskellige nødvendige eksamensformer, således at afprøvningen af de studerende sker på fagets præmisser. I Digital Eksamen kan bedømmere lave annoteringer, uploade noter, afgive karakterer, give feedback mv.

For de studerende er enkeltheden i fokus, således at fejlhandlinger og misforståelser minimeres. Den studerende understøttes tydeligt i sit arbejde mod afleveringen og modtager kvittering både på skærm og mail.

Læs mere om Digital Eksamen her