Censor

Modulet understøtter de administrative processer knyttet til afholdelse af eksamener med ekstern bedømmelse

For administratorer kan følgende fremhæves

  • invitation af censorer via e-mail
  • tilknytning af censorer til eksamen, eksamensprojekt eller anden eksamensaktivitet
  • Evaluering af eksamener

For censorer kan følgende fremhæves

  • Enkel oprettelse af profil
  • Login med NemID
  • Adgang til eksamensmateriale
  • Indrapportering af timeforbrug
  • Evaluering af eksamener

Censormodulet kan enten køre selvstændigt, men kan via åbne webservicegrænseflader også integreres med uddannelsesinstitutionens eksamenssystem, LMS og Identity Management System.

  For mere information kontakt Anne Oddershede Larsen på aola@arcanic.dk