Kursuskatalog

Modulet er en digitaliseret udgave af det analoge kursuskatalog og benyttes på flere af landets universiteter. Se fx https://kurser.ku.dk/ eller https://kursuskatalog.cbs.dk/search.aspx hvor der kan fremsøges kurser på tværs af fakulteter, institutter, undervisningssprog mv.

Modulet indeholder i udgangspunktet et stort antal felter til inddatering af forskellig information men kan tilpasses til uddannelsesinstutionens helt specifikke behov

For administratorer og kursusansvarlige understøttes det faglige/administrative workflow ifm. godkendelse og publicering af kurser. Det vil sige

  • kurser kan oprettes, redigeres og nedlægges
  • digital understøttelse af det faktiske workflow i organisationen
  • overblik, gennemsigtighed og ensartethed i kursusudbuddet

For studerende og potentielle studerende giver modulet et godt overblik over mulige kurser og indhold. Det vil sige

  • en intuitiv fremsøgning af kurser
  • mulighed for søgning på tværs af flere elementer og kriterier
  • godt indblik i kursernes indhold, læringsmål, eksamensform, arbejdsbelastning mv
 For mere information kontakt Anne Oddershede Larsen på aola@arcanic.dk