Anmodninger og samtykke

Værktøjet er udviklet i samarbejde med cphbusiness og håndterer anmodninger om indsigt, sletning mm og registrering af samtykkeerklæringer fra nuværende ansatte og studerende samt eksterne, der kunne have behov for at lave anmodninger eller samtykkeerklæringer.

Der findes tre forskellige loginmuligheder. NEMid-login for alle med et NEMid, WAYF login for nuværende studerende og ansatte, samt WAYF login for administratorer af systemet.

For mere information kontakt Lars Kampp Zilmer på zlmr@arcanic.dk