Arcanic Supports privatlivspolitik

Supporten arbejder efter Arcanic principper om Privacy by design and by default, der er udarbejdet i overenstemmelse med gældende lovgivning og retningslinjer på området, herunder GDPR.

Arcanics medarbejdere, inklusive supporten, er underlagt Arcanic it-sikkerhedspolitik som revideres årligt af ekstern revisor. Dette medfører at vi behandler dine henvendelser fortrolig og ikke udleverer data til tredjepart uden dit samtykke.

Dataminimering

Ved henvendelse til supporten anmoder vi vores kunder om blot at indsende nødvendige oplysninger. I forbindelse med fejlmelding anbefaler vi at du overvejer hvilke oplysninger, der er behov for at vi modtager for at vi kan genskabe problemet. Brug gerne screenshots for at forklare problemet, men kontrollér gerne at screenshots ikke indeholder uhensigtsmæssige data, så som personfølsomme oplysninger.

Opbevaringstid

I supporten har vi vurderet at sagshistorik ofte kan have stor værdi. Derfor er det besluttet at vi opbevarer supporthenvendelser så længe supportaftalen er gældende.

Dog er det muligt at anmode supporten om at få slettet henvendelser. Ved anmodning bedes angivet hvilke henvendelser, der ønskes slettet. Fx ”Alle henvendelser fra kunde X i perioden 2016-2019”. Arcanics support vil kontakte systemejer for at bekræfte ønsket. Hvis anmodningen fra en bruger går på egne henvendelser til supporten vil systemejer, dog ikke blive involveret.

Separering

Henvendelser til supporten lagres i særskilt system og samkøres ikke med andre datakilder.

Supporternes tilgang til support-websitet foregår via krypteret forbindelse. Supportsystemet har særskilt adgangsstyring og supporterne har individuelle rettighedstildelinger i systemet.

I nogen supportaftaler indgår at udvalgte medarbejdere hos kunden også kan tilgå supporthenvendelser, der er indsendt af brugere på kundens systemer. I den sammenhæng er det kundens eget ansvar at sikre forsvarlig databehandling.

Aggregering

Supportsystemet indeholder moduler til at lave anonymiseret statistik over henvendelser og svartider. Statistikudtræk fra supportsystem er fuldt anonymiseret og kan udleveres til kundens systemejere.

Persondatabeskyttelse

Henvendelser til supporten sker primært via e-mail og der medsendes således ikke tracking-oplysning og lignende, som kunne afsløre mønster for browsing eller anden profilering. Dog har udvalgte kunder adgang til at indmelde sager via support-websitet. På support-sitet er der

  • Ingen profilering eller opsamling af mønster for browsing
  • Ingen registrering af besøgte sider eller efterfølgende besøg