Eksamensklager

Systemet understøtter klageprocessen fra den studerende indsender en klage til at de får en afgørelse og er udviklet i samarbejde med DTU. Systemet kan dog tilpasses så det matcher institutionens behov, interessenter og arbejdsprocesser. Eksamensklager kan også integreres med det studieadministrative system og institutionens ESDH system.

Oprettelse af klage (studerende)

  • Oprettelsen af en klage foretages af den studerende og tager udgangspunkt i tilmeldinger til aktiviteter (kurser, praktikker, projekter mm) og trækkes fra det studieadministrative system
  • Klagen bliver således helt automatisk påstemlet formelle informationer om bedømmelse, dato, uddannelsesretning mv
  • Studerende udfylder en række yderligere informationer, vedhæfter filer og kan anføre eventuelle medklagere
  • Sagen gemmes automatisk som kladde og ved indsendelse kan den ikke længere redigeres
  • Fra sin forside har den studerende et overblik over sine sager

Behandling af klage (sagsbehandler)

  • Når sagsbehandler “tager” en sag så sættes vedkommendes initialer på og sagen bliver en del af “mine sager”
  • Sagen kan sendes retur til den studerende såfremt der er mangler
  • Sagen kan sendes til underviseren/kursuslederen/vejlederen og kan sendes til eventuel partshøring hos den studerende efter behandling hos underviseren

Generelt

Arbejdsprocesserne understøttes af tydelige statusangivelser og notifikationer/alarmer, så ingen sager glemmes eller falder mellem to stole

 For mere information kontakt Anne Oddershede Larsen på aola@arcanic.dk