Eksamenssnyd

Eksamenssnyd er et system til indberetning af formodet eksamenssnyd og kan erstatte emails/funktionspostkasser og i høj grad effektivisere sagsbehandlingen.

I korte træk understøtter systemet kommunikationen og dokumentation mellem relevante interessenter i sager om eksamenssnyd.

  • Kursusansvarlig eller en medunderviser/medadministrator opretter sag i systemet om formodet eksamenssnyd
  • Sagen sendes videre til administrationen, som kan bede om eller tilføje yderligere information/dokumentation
  • Sagen sendes videre til de(n) implicerede studerende, som kan afgive partshøring
  • Efter eventuel yderligere høring hos øvrige interessenter træffes en afgørelse af administrationen

Systemet kan opsættes med ønskede statusangivelser og notifikationer, som sikrer at sager ikke glemmes eller falder mellem to stolerkivere afgørelser direkte til institutionens ESDH-systemeffektuere ændringer, fx tilføjelse af orlovs-periode, direkte i institutionens SIS (STADS, esas eller lignende)


 For mere information kontakt Lars Kampp Zilmer på zlmr@arcanic.dk