Studiegrupper – My Study Group

Værktøjet understøtter dannelsen af studiegrupper og er nemt at integrere med institutionens LMS-system, da det understøtte LTI-standarden.

For underviserne er det en simpel måde at understøtte gruppedannelsen på undervisningsforløbet uden selv at blive tovholder for oprettelse, justeringer og opsplitning af grupper. Det kræver under 10 klik at:

  • sætte gruppedannelsesprocessen er sat i gang med udsendelse af spørgeskema,
  • bede værktøjet om at danne grupper via den indbyggede algoritme og
  • udsende besked om de dannede grupper til de studerende

Studerende der i første omgang ikke nåede at svare på spørgsmålene til gruppedeling kan selv anmode om at indgå i oprettede grupper og ellers kan underviser tildele dem gruppemedlemskaber.

For studerende er værktøjet simpelt at arbejde med og de dannede studiegrupper kan skabe et grundlag for et godt studieliv med høj trivsel.

Gruppedelingsalgoritmen er baseret på at de studerende svarer simple spørgsmål. Studerende, der svarer ensartet på de tre spørgsmål bliver sat sammen i grupper. Algoritmen er baseret på forskning om studiegrupper, der viser at meget komplekse algoritmer baseret på personlighedstyper mm. ofte overser at velfungerende studiegrupper er baseret på langt mere primitive elementer, som addresseres ved de tre spørgsmål.