Studieordninger

Alle videregående uddannelsesinstitutioner vedligeholder årligt studieordninger for de uddannelser, de udbyder. Mange institutioner oplever dette som en stor og tidskrævende proces, der involverer et hav af flade tekstdokumenter, som skal revideres, versionsstyres og valideres forskellige steder i organisationen.

Arcanic har i samarbejde med vores kunder udarbejdet en it-løsning, “Studiebasen”, som tæmmer processen ved at definere forskellige roller og rettigheder, indfører udgivelsesmuligheder samt sikrer at det indtastede indhold bliver struktureret og genbrugeligt fra årgang til årgang og på tværs af institutionens it-løsninger.

Der kan oprettes forskellige visninger af indholdet. På denne måde kan man nemt genbruge teksten fra studieordningen i meget forskellige sammenhænge såsom hjemmesiden og den officielle, gældende samling af studieordninger. Arbejdsbyrden med at vedligeholde studieordningerne fordeles ud på det rette personale. Studieordninger sendes gennem godkendelsesflow ligesom i kursuskataloget.

Redigering foregår i WYSIWYG-editor, hvor hver indholdsblok kan markeres og redigeres intuitivt i en smart editor. På denne måde kan tekstblokke blandes med kursusblokke og andre dynamiske elementer.

Løsningen bliver i dag brugt på DTU, AAU, CBS og KEA.

 For mere information kontakt Anne Oddershede Larsen på aola@arcanic.dk